SBR (Sequencing-Batch-Reactor) prosesi

“Sequencing-Batch-Reactor”, bilinen kısaltma adıyla “SBR”, ardışık bir dizi işlemin su arıtma sistemlerinde kullanılan önemli bir teknolojidir.

Bu proseste, tamamen biyolojik olarak yapılan atık su arıtımı, aktif çamur ile gerçekleştirilir. 

Aktif çamur, esas olarak atık suda çözünen kirleticileri parçalayan mikroorganizmalardan oluşur. Ana özellik, SBR’deki atık su arıtma işlemlerinin mekansal olarak ayrı bir şekilde değil, kronolojik bir sıraya göre (“arıtma döngüsü”) gerçekleşmesidir.

Gelen atık su bir tamponda toplanır, kısımlar halinde temizlenir ve bir arıtma döngüsünün sonunda hedeflenen şekilde boşaltılır.

aritma-1-1
aritma-2_314x300
previous arrow
next arrow

SBR sürecinin avantajları

Diğer sistemlerden temel farklılıklar

KLARO’dan SBR atık su arıtma tesisleri

KLARO, küçük atık su arıtma tesisleri ve daha büyük tesisler için iki SBR süreci sunmaktadır.

0 +
Dünya Çapında Kullanıcı
0 +
Ülkede
0
Uzman çalışanıyla