Ticaret ve Endüstriden
Kaynaklanan Atık Su

 

Ticari ve Endüstriyel atık sular, bozulmamış ve sağlıklı bir çevrenin sürdürülmesinde özel bir zorluk teşkil etmektedir. İlgili sektöre bağlı olarak, tamamen farklı olan bu atık suların güvenilir ve aynı zamanda mümkün olduğunca ekonomik bir şekilde arıtılması ve temizlenmesi için maksimum yeterlilik ve deneyim gereklidir.

AAA mükemmel ortağınızdır - Made in Germany

Ticari ve Endüstriyel atık sular, bozulmamış ve sağlıklı bir çevrenin sürdürülmesinde özel bir zorluk teşkil etmektedir. İlgili sektöre bağlı olarak, tamamen farklı olan bu atık suların güvenilir ve aynı zamanda mümkün olduğunca ekonomik bir şekilde arıtılması ve temizlenmesi için maksimum yeterlilik ve deneyim gereklidir.

Endüstriyel atık suyun özel zorlukları

Özellikle endüstriyel uygulamalarda, kullanılan teknolojinin ötesindeki faktörler de iyi bir endüstriyel atıksu arıtımı için önemlidir:

  • Endüstriyel atık suyun olası hacim ve yük dalgalanmalarında geniş aralıklarda güvenilir performans (örneğin mevsimsel üretim veya ürün hattındaki değişiklikler nedeni ile)
  • Kritik iklim koşullarında bile güvenli çalışma
  • Karmaşık olmayan bakım ve uygun maliyetli genişletilebilirlik için modüler tasarım
  • Bakım çalışmalarını düşük tutmak veya sistem işletiminin dış kaynaktan kolayca yapılmasını sağlamak için, en basit, büyük ölçüde otomatikleştirilmiş çalışma.

Teknoloji

Ticari ve endüstriyel atık sular değişken atık su karakterizasyonuna sahip olduklarından, özellikle pH, KOİ, yağ gibi parametreleri, mevsimsel olarak bile değişebildiğinden, uygun atık su arıtma tesislerinin dizaynı öncesinde ham suların analizlerinin mümkünse değişik zamanlarda yapılmış neticelerinin dikkate alınması gereklidir. Ayrıca özellikle ağır metallerin arıtımı esnasında tepkime pH değerlerinin
bulunabilmesi için uygun miktarda atık su örneği ile jar testi yapılması dizaynın doğru
yapılmasında oldukça öneme sahiptir. Bu analizlerin ve jar testlerin ışığında uygun
Sanayi kuruluşlarının faaliyetleri neticesinde oluşan atıksular kontrol altına
alınmadığı takdirde, çevreye kirletici etkisi oldukça büyük olmaktadır.

Endüstriyel atık suların arıtımında tasarımcıyı zorlayan konuların başında sanayi
kuruluşlarının çoğunda homojen yapıda suların oluşmaması, değişken debilerde atık
suların oluşması, işletim esnasında teorik olarak tasarlanan işlerin pratik olarak
sahada uygulanabilirliği gibi konular gelmektedir.

Tüm bu alanlarda çalışmalarımızı yetkin tecrübe ve titizlikle yerine getirmekteyiz.
0
Dünya Çapında Kullanıcı
0 +
Ülkede
0
Uzman çalışanıyla